home.html
 

autor:                    Marcel Vondra, Jája Zajícová

investor:                městský obvod Pardubice II.

studie:                   2008

GPS souřadnice:  50°2'57.149"N, 15°45'23.425"E

PROSTOR

PŘED ŠKOLOU  

Kontakt: Marcel Vondra, +420 776 767 652, majaq@majaq.cz

urbanismus.html

varianta A.

návrh směrování pěších komunikací vychází z přirozených tras chodců přes řešené území. Každá z cest je pojata jako samostatný prvek s odlišným formátem dlažeb,jež se v prostoru různě prolínají a kříží. V ohnisku protínání cest se nachází mírně vyvýšené dřevěné podium, sloužící jako odpočinková a herní plocha pro mládež. Podium je "roztrženo" na tři kusy protnutím chodníky. Jeho hranolový tvar podtrhují dřevěné lamely umístěné ve výšce 3,5 m na ocelových stojkách, sloužící jako rošt pro popínavou zeleň. Ta časem vytvoří stínění podia a vytvoří tak zajímavý parkový prvek. Zdánlivou nahodilost hmot chodníků doplňují po dlažbách volně rozmístěné betonové zídky s dřevěnou horní hranou, sloužící jako lavičky. Ty jsou umístěny buď solitérně, nebo ve shlucích... před školou pak tvoří místo pro shromaždování dětí před nebo po vyučování.


varianta B.

pojetí chodníků návrhu má evokovat volně se linoucí cesty, jež se rozlévají po prostoru parku, vytvářejí ostrůvky a opět se stékají do ohnisek. Použití různých formátů dlažeb dodává zdánlivě chaotickému pojetí hravost a pestrost. Ta je podtržena dřevěnými hranoly, volně rozmístěnými po celém prostoru, jež lehce levitují na kovové konstrukci nad dlažbou

a slouží jako lavičky.